Poveži se putem

Žepče

Održane javne konsultacije sa građanima i predstavnicima javnih ustanova i preduzeća

Objavljeno

-

Dana, 19.1.2024. godine s početkom u 12:00 sati održane su javne konsultacije sa građanima i predstavnicima javnih ustanova i poduzeća, članova Gender radne grupe i Savjetodavnog odbora građana općine Žepče o Izvještaju o implementaciji Gender akcionog plana (GAP) općine Žepče za 2023. godinu i Akcionog plana implementacije Gender akcionog plana općine Žepče 2020.-2024. godine.

GAP općine Žepče predstavlja strateško-planski dokument općine, koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Izrada dokumena GAP općine Žepče za period od 2020. 2024. godine planirana je Strategijom razvoja općine Žepče 2018. – 2027. godina.

Dokumente je pripremila Razvojna agencija Žepče, te su iste prezentovale: direktorica RAŽ-a Branka Janko i zaposlenica Emina Kahriman.

Nakon održanih javnih konsultacija, dokumenti će biti predstavljeni na sjednici Općinskog vijeća Žepče.

RAŽ

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal