Poveži se putem

Žepče

Peta, a možda i posljednja godina Access programa u Žepču

Objavljeno

-

Access program u Bosni i Hercegovini finansiran je od strane Ministarstva vanjskih poslova SAD-a . Osim časova engleskog jezika,ovaj  program pruža priliku učenicima da iskuse učenje u procesu nastave kakva se izvodu u SAD-u, uz upotrebu američkih materijala i uz naglasak na aktivnom učenju.

Osim prilike da usavrše svoj govorni i pisani engleski jezik, polaznici programa imali su mogućnost da uče o kulturi i narodima Sjedinjenih Američkih Država, da se međusobno upoznaju i druže, stvaraju nova prijateljstva i steknu neophodne akademske vještine, ali i da upoznaju kulturno i historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine tokom priređenih izleta u okolne historijske gradove i mjesta. Do sada, Access program pohađalo oko 800 učenika u našoj zemlji. Oni su dio zajednice od 95.000 polaznika iz 85 zemalja.

U općini Žepče, tačnije SMŠ „Žepče“, Access program se implementira već pet godina i do sada je kroz isti prošlo oko 60 učenika, odnosno tri generacije, a obuhvata učenike koji nastavu pohađaju po oba nastavna plana i programa (BNPiP i HNPiP).

„Nažalost, sve je izglednije da ove godine, u decembru, Access program prestaje sa svojim radom u Žepču, a nadamo se da će to biti kratkotrajna pauza i da ćemo se ponovo okupiti i aktivirati svoj rad. Razlog eventualnog prestanka rada jeste taj da smo ove godine imali slučaj uključivanja i isključivanja učenika iz programa, te probleme sa raspoloživim učionicama, što je na neki način odaslalo lošu sliku ka Američkoj ambasadi u Sarajevu koja i finansira cjelokupan program. Imamo neka saznanja da ovo nije konačan prestanak djelovanja programa, te da će se nastaviti dok se pronađen neki model koji će biti funkcionalniji za našu školu“, istakla je profesorica SMŠ „Žepče“ Almira Suljić.

Praksa je da učenici svake godine odlaze na kampove diljem BiH, gdje se upoznaju i sa ostalim učenicima koji su dio Access programa, gdje stvaraju dugotrajna prijateljstva. Ove godine kamp se održavao u Mostaru, u Karađoz-begovoj medresi i trajao je pet dana.

Advertisement

Učenici SMŠ Žepče posebno ističu zadovoljstvo edukacijom na engleskom jeziku, jer, u poređenju sa onim što u školama uče, gdje gradivo najviše pažnje poklanja gramatici i pravilima, ovdje se pak sve oslanja na izravnu komunikaciju.

Ostaje nada da će se iznaći adekvatno rješenje problema oko organizovanja rada Access programa u Žepču i da ćemo i u narednim godinama ispraćati nove generacije koje će sa usavršenim znanjem i vještinama, grad Žepče predstavljati diljem svijeta, na najljepši mogući način.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal