Poveži se putem

Žepče

Počeli radovi na izgradnji Dnevnog centra u Žepču

Objavljeno

-

Danas su počeli radovi na realizaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u općini Žepče“, tačnije u Novom Naselju u Žepču. Novi objekat u Žepču se gradi za potrebe već postojeće Ustanove „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ u Maglaju čiji je broj korisnika vremenom prerastao postojeće prostorne i kadrovske kapacitete zbog čega se ukazala potreba za realizaciju jednog ovakvog projekta.

Pored toga, usljed katastrofalnih poplava u maju 2014. godine uništene su prostorije, inventar i vozni park Ustanove. Izgradnjom novog objekta smanjio bi se rizik od ponovnog plavljenja kao i devastacija prostora i inventara.

Općina Žepče je dodijelila zemljište za izgradnju novog objekta, Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u općini Žepče , jer je prepoznala važnost socijalne inkluzije osoba sa posebnim potrebama i njihovog uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Potpisanim Sporazumom o saradnji, Općina Žepče se obavezala da će osigurati priključke na infrastrukturu, kao što su voda i kanalizacija, nadzor nad gradnjom, kao i oslobađanje svih administrativnih taksi u postupku izdavanja potrebnih dozvola za gradnju.

U finansiranju projekta učestvuju : Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke putem HO Terra Tech i Udruženja Humanost sa cca. 1.173.500 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa cca. 200.000 KM, Općina Žepče sa cca. 120.000 KM, te privatni donatori iz Njemačke sa oko 40.000 KM. Ukupna vrijednost projekta je cca. 1.533.500 KM.

Advertisement

Riječ je o prizemnom objektu korisne površine cca 800m2.  

Izgradnja bi trebala trajati do ljeta 2016. godine, do kada bi trebalo biti urađeno i vanjsko uređenje objekta. Otvorenje objekta je planirano za septembar 2016. godine. Nositelj implementacije projekta je Udruženje Humanost Zenica.

Ciljna grupa Dnevnog centra će i dalje biti osobe sa posebnim potrebama sa područja Općina Maglaj, Zavidovići i Žepče, i to djeca i mladi školskog uzrasta koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu, te odrasle osobe sa posebnim potrebama koje nisu osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Dnevni centar će i dalje pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim osobama omogućiti doedukaciju, rehabilitaciju i osposobljavanje za rad.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal