Poveži se putem

Žepče

Počeli radovi na izgradnji Dnevnog centra u Žepču

Objavljeno

-

Danas su počeli radovi na realizaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u općini Žepče“, tačnije u Novom Naselju u Žepču. Novi objekat u Žepču se gradi za potrebe već postojeće Ustanove „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ u Maglaju čiji je broj korisnika vremenom prerastao postojeće prostorne i kadrovske kapacitete zbog čega se ukazala potreba za realizaciju jednog ovakvog projekta.

Pored toga, usljed katastrofalnih poplava u maju 2014. godine uništene su prostorije, inventar i vozni park Ustanove. Izgradnjom novog objekta smanjio bi se rizik od ponovnog plavljenja kao i devastacija prostora i inventara.

Općina Žepče je dodijelila zemljište za izgradnju novog objekta, Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u općini Žepče , jer je prepoznala važnost socijalne inkluzije osoba sa posebnim potrebama i njihovog uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Potpisanim Sporazumom o saradnji, Općina Žepče se obavezala da će osigurati priključke na infrastrukturu, kao što su voda i kanalizacija, nadzor nad gradnjom, kao i oslobađanje svih administrativnih taksi u postupku izdavanja potrebnih dozvola za gradnju.

U finansiranju projekta učestvuju : Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke putem HO Terra Tech i Udruženja Humanost sa cca. 1.173.500 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa cca. 200.000 KM, Općina Žepče sa cca. 120.000 KM, te privatni donatori iz Njemačke sa oko 40.000 KM. Ukupna vrijednost projekta je cca. 1.533.500 KM.

Riječ je o prizemnom objektu korisne površine cca 800m2.  

Advertisement

Izgradnja bi trebala trajati do ljeta 2016. godine, do kada bi trebalo biti urađeno i vanjsko uređenje objekta. Otvorenje objekta je planirano za septembar 2016. godine. Nositelj implementacije projekta je Udruženje Humanost Zenica.

Ciljna grupa Dnevnog centra će i dalje biti osobe sa posebnim potrebama sa područja Općina Maglaj, Zavidovići i Žepče, i to djeca i mladi školskog uzrasta koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu, te odrasle osobe sa posebnim potrebama koje nisu osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Dnevni centar će i dalje pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim osobama omogućiti doedukaciju, rehabilitaciju i osposobljavanje za rad.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal