Poveži se putem

Žepče

Potpisan ugovor o spajanju kanalizacije dijela grada, Luka i Bereka na fekalni kolektor

Objavljeno

-

12.1.2023.godine, općinski načelnik Mato Zovko i direktor  građevinske tvrtke „TADIĆ COP“ d.o.o. Žepče Pero Tadić potpisali su Ugovor o izvođenju radova  na spajanju fekalne kanalizacije dijela grada, naselja Luke i naselja Berek na glavni fekalni kolektor pored rijeke Bosne. Radovi će biti izvedeni u dužini od oko 1000 metara.

Ukupna vrijednost radova prema potpisanom Ugovoru je 119.406,58 KM, a sredstva za radove je osiguralo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko- dobojskog kantona.

Nadzor nad radovima vršiti će poduzeće „PLATO“ d.o.o. Žepče.

Općina Žepče

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal