Poveži se putem

Žepče

U Žepču održan sastanak UG „Društvo socijalnih radnika“ ZDK

Objavljeno

-

Dana 04.08.2022. godine u sali Općinskog vijeća u Žepču održan je sastanak UG „Društvo socijalnih radnika“ Ze-do kantona na kojem su prisutvovali članovi upravnog odbora udruženja, svi direktori centara za socijalni rad sa prostora Ze-do kantona, svi stručnjaci navedenih centara za socijalni rad sa prostora Ze-do kantona koji obavljaju poslove iz domena Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH, predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, predstavnici Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, predstavnici Općine Žepče (predsjedavajući) i predstavnici firme Comp koji su zaduženi za bazu Sotac (baza korisnika socijalne zaštite).


Na dnevnom redu razmatrane su slijedeće tačke:

  • Primjena Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH (Službene novine FBiH, broj: 75/21 od 22.09.2021. god);
  • Primjena Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH (Službene novine FBiH, broj: 52/22);
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/07, 13/11, 3/15 i 2/16 );
  • Donošenje odluke o mjestu i terminu održavanja seminara u organizaciji UG „Društvo socijalnih radnika“ Ze-do kantona;
  • Razno

Poseban akcenat stavljen je na primjenu Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH. Po navedenoj tački dnevnog reda usaglašen je stav po pitanju isplate naknade roditeljima, njegovateljima odnosno istaknuto je da je u tom segmentu zakon nedorečen i da Centri za socijalni rad ne mogu izvršiti prenos novčanih sredstava na račune korisnika zbog nepostojanja zakonskih uslova. S tim u vezi, donesen je zaključak da UG „Društvo socijalnih radnika“ Ze-do kanona u saradnji sa Savezom socijalnih radnika FBiH (nakon usaglašavanja sa drugim kantonalnim udruženjima) traži sastanak sa Federalnim ministarom rada i socijalne politike, Federalnim ministrom finansija, prestavnicima Porezne uprave FBiH i Premijerom Federacije BiH kako bi se iznašlo konačno rješenje u smisli isplate zakonom utvrđene naknade na koju korisnici imaju pravo ali je zbog procesne nedorečenosti isto još uvijek neprovodivo.


Usaglašen je i stav da se na istom nivou i na isti način pokuša uspostaviti i sistem isplate porodiljnih naknada.

Kada je u pitanju primjena Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH s primjenom počinje od 01.10.2022. godine a kojim je predviđeno povećanje diječijeg dodatka na prostoru cijele Federacije BiH kao i povoljniji uslovi za ostvarivanje istog razgovarano je o primjeni pomenutog zakona u smislu što hitnijeg i adekvatnijeg priznavanja prava na dječiji dodatak svim korisnicima jer se radi o velikom broju korisnika diječijeg dodatka za koje je potrebno provesti postupke prestanka prava koji je korisnicima utvrđen po kantonalno propisu i uvođenja u pravo po novom postojećem propisu na Federalnom nivou što je za korisnike svakako povoljnije. Po pitanju primjene postojećeg zakona na nivou FBiH razgovaralo se i na temu isplata porodiljnih naknada ali je bitno napomenuti da je na nivou Zeničko-dobojskog kantona u toku izmjena kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom koji bi sa primjenom trebao početi od 01.09.2022. godine kojim će porodiljne naknade za zaposlene i nezaposlene porodilje biti 1.000 KM što je povoljnije u odnosu na gore pomenuti postojeći Federalni propis.

Naglašeno je da je dobro što ovim zakonom nema diskriminacije između zaposlene i nezaposlene porodilje kao i to da će sve porodilje koje su ranije ostavarile pravo kao i one koje to nisu zbog zakonskih barijera sada imati pravo na navedenu naknadu do navrešene godine dana djeteta.

Primjera radi, majka prodilja koja je nezaposlena a koja zbog radnog angažmana bračnog partnea nije bila u mogućnosti ostvariti pravo na naknadu a djetetu će u toku mjeseca septembra biti npr. šest mjeseci bi prema novom kantonalnom zakonu trebala ostvariti pravo na naknadu od 1.000 KM i to za narednih preostalih šest mjeseci, odnosno do navršene godine dana djeteta.

Advertisement

Problemi koji se odnose na sistem socijalne zaštite, u smislu današnjeg dnevnog reda, ogledaju se u svim kantonima unutar FBiH, međutim, treba istaći ulogu udruženja socijalnih radnika kako na kantonalnom tako i federalnom nivou koje intezivno radi na unaprijeđenju i razvoju sistema socijalne zaštite.

Osnovni cilj je pozitivno utjecati na usklađivanje zakona sa potrebama djelatnosti socijalnog rada a samim tim i korisnika socijalne zaštite.
UG “Društvo socijalnih radnika” Ze-do kanotna se također stavlja na raspolaganje svim Centrima za socijalni rad i drugim ustanovama socijalne zaštite koje su uključene u rad kroz sisteme socijelne zaštite a sve u cilju unaprijeđenja socijalne zaštite, socijalne politike i i same profesije socijalnog rada.


Na kraju, UG ” Društvo socijalnih radnika” Ze-do kantona planira naredni seminar u septembru, na kojem će se iznjeti i drugi problemi iz oblasti socijalne zaštite, ali i razmatrati moguća rješenja radi postizanja bolje i funkcionalnijeg djelovanja. Ističe se današanja organizacija sastanka i zahvalnost domaćinima iz Žepča.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal