Poveži se putem

ZDK

Vlada ZDK: Informacija o implementaciji alternativne sankcije- rad za opće dobro na slobodi

Objavljeno

-

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi, na prijedlog Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona koje nadležno za izvršavanje alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi, na području Zeničko dobojskog Kantona.

Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija,  kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom – rad za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje deset, do najviše devedeset radnih dana.

U toku 2015. godine Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona dostavljene su 72 presude općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Najveći broj izrečenih presuda  kojima je uz pristanak osuđenog, kazna zatvora zamjenjena alternativnom sankcijom rad za oće dobro na slobodi, dostavio je  Općinski sud u Zenici – ukupno 63. Od 72  izrečene  presude,  izvršeno je  28  presuda, a  44 presude su vraćene  sudovima, i to: 28 presuda zbog  nedostatka poslodavaca  kod kojih bi se izvršavala izrečena sankcija, 6  iz razloga promjena adrese osuđenog, 2 presude  zbog  odustanka/prekida ,  5 presuda  zbog neodazivanja osuđenih, 2 presude zbog finansijske nemogućnosti  osuđenih da izvade ljekarsko uvjerenje i 1 presuda  je vraćena jer osuđena osoba ima prebivalište u drugom kantonu.
Implementiranjem svih 72 izrečene presude , Federacija BiH  bi ostvarila uštedu od 1.755.000,00 KM   (izrečenih 17.500 dana, a cijena dana zatvora je 100,00 KM). Međutim iz gore navedenih razloga implementirano je 28 presuda, te su ostvarene   uštede za Federaciju BiH,  po osnovu izrečenih presuda sa područja Zeničko-dobojskog kantona u visini od  591.000 KM.
Izvršavanjem alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi, pored navedenih ušteda, postižu se i ekonomski efekti za poslodavce kod kojih se izvršava sankcija rada za opće dobro na slobodi, s obzirom da dobivaju radnu snagu koju ne plaćaju iz svojih sredstava. Za 28 implementiranih presuda  u 2015. godini,  poslodavcima su obezbjeđena  11.752 besplatna radna sata, što po utvrđenoj vrijednosti satnice od 2,05 KM,  iznosi 24.091,00 KM.

Alternativna sankcija rada za opće dobro na slobodi, u prvom redu, je posebno važna i ima posebnu korist za zajednicu i osuđenu osobu  iz sljedećih  razloga: osuđena osoba se  ne isključuje iz društva i porodice (očuvanje porodice kao nukleusa zdravog društva u svim segmentima), dobrovoljnim izvršavanjem besplatnog rada u korist šire zajednice,  pod nadzorom države podstiče se razmišljanje o štetnosti određenih oblika ponašanja i razvija osjećaj odgovornosti za štetne posljedice, dolazi do sprječavanja  međusobnog lošeg uticaja u zatvoru odnosno kriminalne zaraze, sprječava se pretrpanost zatvora i postižu se uštede troškova zatvorskog izdržavanja kazni, koje bi pale na teret države.

U narednom periodu Ministarstvo za pravosuđe i upravu planira povećati broj potencijalnih poslodavaca kod kojih bi se izvršavala navedena sankcija, vršiti obuku novih povjerenika, voditi podatke o svim presudama, raditi analize na osnovu  postojeće baze podataka,  izrađivati brošure i priručnike za obuku,  nastaviti i uvećati aktivnosti na podizanju svijesti stručne i opće javnosti o značaju ove sankcije, te vršiti medijsku promociju.

Advertisement

Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona je potpisalo  i primjenjuje ugovore o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi sa više javnih preduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ali posebno intenzivna saradnja je ostvarena sa  JP „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Zenica,  „ Alba“ d.o.o.Zenica,   JU Dom za stara lica Zenica,   JKP „Gradska groblja“ Visoko  i ŠPD Zavidovići – „Šumarija“ Visoko, koji su iskazali maksimalno povjerenje ovoj alternativnoj sankciji  i pružili podršku osuđenim licima.  

Ministarstvo za upravu i pravosuđe  

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal