Poveži se putem

Žepče

Foto i video: Agrofarm Žepče – Dodijeljena pomoć poljoprivrednim proizvođačima

Objavljeno

-

Danas, u ponedjeljak 08.12.2014. godine ispred prostorija OPZ “Agrofarm” Žepče, u okviru projekta “Podrška poljoprivrednim proizvođačima u brzom oporavku od poplave koja je zadesila BiH u maju”, jednom dijelu korisnika dodjeljena je pomoć u vidu stočne hrane za svinje i goveda, sjemena lucerne i djeteline, đubriva, sistema za navodnjavanje, košnica za pčeIe i dr.

Projekat “Podrška poljoprivrednim proizvođačima u brzom oporavku od poplave koja je zadesila BiH u maju” finansira USAID/SIDA, u okviru PROJEKAT FARMA, a sufinansira i implemetira OPZ “Agrofarm” Žepče.

Kako je za naš portal izjavila direktorica OPZ-e “Agrofarm” Žepče, gđa. Blaženka Ravnjak, cilj projekta je ponovno uspostavljanje poljoprivredne proizvodnje kod poljoprivrednih proizvodača koji su pretrpjeli značajne štete usljed prirodne nepogode i osiguranja prihoda OPG-ovima na području općina Žepče i Zavidovići.

U projekat je uključena Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče), koja aplikantu pruža svu potrebnu stručnu i administrativnu podršku. Projektom je direktno obuhvaćeno 26 korisnika, sa oko 100 članova OPG-a sa područja ove dvije općine.

“Aktivnosti projekta su usmjerene na nabavku i distribuciju neophodnog repormaterijala i osnovnih sredstava za obnovu poljoprivredne proizvodnje u OPG-ovima koji su uništeni uslijed prirodne nepogode.”– ističe gđa. Ravnjak.

Advertisement

Na ovom dogadaju prisustvovali su i predstavnici donatora projekta “Farma”.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal