Poveži se putem

Žepče

Građani Žepča uz pomoć aktivista uspostavljaju saradnju sa Agencijom za vode FBiH

Objavljeno

-

Aktivisti koji se u slivu rijeke Bosne zalažu za uređeno korito ovog vodotoka i bore protiv nelegalnog šljunčarenja, inicirali su kod Agencije za vodno područje rijeke Save čišćenje i produbljivanje vodotoka na području općine Žepče, za što je stigla pozitivna reakcija iz Sarajeva.

Neformalnoj grupi građana “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne” obratili su se mještani mjesne zajednice Globarica u općini Žepče sa informacijom da se na tom području formirala ada širine 25 metara i dužine 400 metara, koja bi mogla predstavljati problem, odnosno uzrokovati izlijevanje vode iz vodotoka, pri većim padavinama. Mještani su precizno naveli lokaciju ispod naseljenog mjesta Miščići u MZ Globarica.

Iz NGG su Agenciji za vode Federacije BiH uputili dopis, zatraživši da njihovi predstavnici obiđu navedenu lokaciju u općini Žepče, sagledaju stanje i po potrebi preduzmu mjere da se taj lokalitet uvrsti u jedan od Javnih poziva za radove čišćenja i produbljivanje korita, odnosno vađenje riječnog materijala iz vodotoka.

Iz Agencije su odgovorili najavom izlaska na teren 21. marta i ukoliko to vremenske prilike dozvole, odnosno ne bude povišen vodostaj rijeke Bosne, da će po sačinjavanju izvještaja preduzeti daljne mjere, kako bi stanovnici ovog dijela općine Žepče bili zaštićeni od mogućih problema i izlijevanja vode iz vodotoka.

“Iskoristićemo priliku da predstavnike Agencije upoznamo i sa stanjem vodotoka na području Zavidovića i Maglaja, prezentiramo im situaciju na terenu i markirane lokalitete sa naše strane koje bi trebalo produbiti i povećati proticajni profil rijeke Bosne, kao i rijeke Krivaje, koja je takođe kategorisana kao voda Prvog reda. Očekujemo da i lokalne zajednice aktivnije uzmu učešća u predlaganju lokaliteta, jer lokalne vlasti najbolje poznaju situaciju na svom području i u interesu im je da se u saradnji sa Agencijom za vode otkloni opasnost od izlijevanja vode iz vodotoka, što je u poslednje vrijeme baš česta pojava pri iole ozbiljnijim padavinama” – kažu iz neformalne grupe građana, koja okuplja aktiviste sa područje općina Maglaj, Žepče i Grada Zavidovići.

Aktivni su i aktivisti u slivu rijeke Bosne sa područja Doboja, Vukosavlja, Modriče i Šamca, na čijem području, prema informacijama dobijenim na februarskoj redovnoj konferenciji za medije, Policijska uprava Doboj trenutno postupa po prijavama za nezakonitu i nekontrolisanu eksploataciju šljunka u deset predmeta. U njima se vode postupci za nelegalnu eksploataciju šljunka, kao i po prijavi za nelegalnu gradnju na vodnom području duž cijele dužine toka rijeke Bosne na gradskom području Doboja.

Tu informaciju medijima je prenio načelnik PU Slobodan Radinković, pojašnjavajući da se aktivnosti provode u saradnji sa Okružnim javnim tužilaštvom Doboj, prema kome će po okončanju istrage uputiti izvještaj o preduzetim radnjama i rezultatima.

Advertisement

Kako bi dobili potpuniju sliku o aktivnostima policije, kada je nelegalna eksploatacija šljunka u vodotoku rijeke Bosne u pitanju, iz Grupe „Za legalnu i kontrolisanu eksploatacioju šljunka u slivu rijeke Bosne“ su prema Policijskoj upravi Doboj uputili dopis kojim po ZOSPI traže detaljniju informaciju o zaprimljenim i otvorenim premetima, kao i pokrenutim istragama. Takođe, i o podnesenim izvještajima Okružnom javnom tužilaštvu Doboj, kada su u pitanju nelegalna eksploatacija šljunka i upravljanje vodotokovima u zoni njihove odgovornosti i nadležnosti. Upitom su tražili preciziranje o kojim slučajevima se konkretno radi, protiv kojih privrednih društava i odgovornih lica su podnešene prijave i izvještaji, odnosno pokrenuti postupci.

Antikorupcija.info

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal