Poveži se putem

Žepče

Javni poziv za civilna društva/nevladine organizacije za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Žepče za 2023. godinu

Objavljeno

-

Na stranici Općine Žepče je objavljen Javni poziv organizacijama civilnog društva /nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata za korištenje sredstava iz budžeta/proračuna Općine Žepče za 2023. godinu, a koji prenosimo u cijelosti.

OPĆINSKI NAČELNIK RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA  ZA PREDAJU PRIJEDLOGA  PROJEKATA  ZA KORIŠTENJA SREDSTAVA   BUDŽETA/PRORAČUNA OPĆINE ŽEPČE ZA 2023. GODINU

          Općinski Načelnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO), sa područja općine Žepče da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Žepče, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. Unapređenje socijalne politike kroz obezbjeđivanje ujednačenih životnih šansi za invalidna lica, djecu sa posebnim potrebama, te ostale korisnike socijalne zaštite
  2. Razvoj i poboljšanje položaja mladih kroz kreativne aktivnosti, razvoj omladinskog turizma i sportske aktivnosti
  3. Suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno  obrazovanje, organizovanje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju
  4. Razvoj kulturnih potreba i navika građana kroz afirmaciju tradicionalnih i savremenih kulturnih sadržaja

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od  1 do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju provesti u periodu  od 1.1.2023.g. do  31.12.2023. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

          Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

Advertisement

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

          Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Žepče se može preuzeti od 25.01.2023.gslanjem  zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: curic_ivan@outlook.com ili na INFO centru Općine Žepče. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na linku ispod objave. Pitanja u vezi sa Javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail  adrese : curic_ivan@outlook.com sa naznakom ”Za Javni poziv”. Pitanja  se mogu postavljati do 20.02.2023.g.. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili će biti javno objavljeni na općinskoj web stranici.

PREDAJA APLIKACIJA:

          Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u štampanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom ”Za Javni poziv”: Općina Žepče,ured broj:7 , Ulica Stjepana Radića br.2, 72 230 Žepče.

          Rok za predaju aplikacija je 20.02.2023.g, u 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju  da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini Žepče će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Žepče, kao i na oglasnoj ploči općine.

OBRASCI

PROJEKTNI PRIJEDLOG

Advertisement

ADMINISTRATIVNI PODACI

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal