Poveži se putem

Žepče

Počinje eksproprijacija za izgradnju autoceste na dionici Ozimica – Poprikuše

Objavljeno

-

Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V broj: 1109/2022 od 21.07.2022 godine, utvrđen je javni interes za izgradnju dionice Medakovo – Ozimica na Koridoru Vc.

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Medakovo – Ozimica poddionica Ozimica – Poprikuše ( Žepče Jug), na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području: 

  • Općine Žepče – k.o. Goliješnica,
  • Općina Žepče – k.o. Donje Ravne,
  • Općina Žepče – k.o. Ozimica,
  • Općina Žepče – k.o. Tatarbudžak,
  • Općina Žepče – k.o. Žepče Van,
  • Općina Žepče – k.o. Papratnica,
  • Općina Žepče – k.o. Želeće,
  • Općina Žepče – k.o. Željezno Polje

 radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Medakovo – Ozimica, poddionica Ozimica – Poprikuše, na Koridoru Vc.

Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području Općine Žepče, k.o. Goliješnica, k.o. Donje Ravne, k.o.Ozimica, k.o. Tatarbudžak, Žepče Van, k.o. Papratnica, k.o. Želeće i k.o. Željezno polje, nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19. u Sarajevu svakim radnim danom u periodu od 08 do 16 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19. u Sarajevu kao i na kontakt tel. broj 033/277-919, fax 277-901, kontakt osoba Kolić Irfan.

Advertisement

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal