Poveži se putem

Žepče

Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2015./2016. godinu na području općine Žepče

Objavljeno

-

Temeljem odredbi Zakona o prenošenju mjerodavnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09), i članka 39. Statuta Općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče broj: 4/09), Općinski načelnik donosi:

KALENDAR RADA Osnovnih i srednjih škola, koje Nastavni plan i program izvode na bosanskom jeziku za školsku 2015./2016.godinu

Član 1.

Ovim kalendarom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i svršetak nastave, broj i trajanje obrazovnih razdoblja, trajanje učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku 2015./2016.

Član 2.

Nastavna godina počinje 01.09.2015. godine i traje do 14.06.2016. godine.

Advertisement

Nastavna se godina ustrojava u dva polugodišta.

I  polugodište traje od 01.09.. do 31.12.2015. godine.

II polugodište traje od 25.01. do 14.06.2016. godine

-od 07.06.2016.godine za učenike završnih razreda osnovne škole

-od 10.05.2016.godine za učenike završnih razreda srednje škole

Član 3.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda osnovne škole u najmanje 165 nastavnih dana, odnosno najmanje 33 nastavna tjedna, te za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 150 nastavnih dana, odnosno najmanje 30 nastavnih tjedana.

Advertisement

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i broj nastavnih dana propisan stavkom 1. ovog članka, ili ako to ostvari prije predviđenog roka, nastavna se godina može produljiti ili skratiti odlukom Općinskog načelnika.

Član 4.

Zimski odmor učenika počinje 04.01.2016. godine i traje do 22.01.2016. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 26.04. i traje do 30.04.2016. godine.

Ljetni odmor učenika škola koje rade po BNPP-u počinje 14.06.2016. godine.

Član 5.

Nastava se neće izvoditi tijekom sljedećih dana:

Advertisement

– 24.i 25.09.-Vjerski praznici

– 5.10.- Svjetski dan učitelja

–    14.10.- Dan općine

–    25.11.- Dan državnosti

–    04.01.-22.01- Zimski odmoru čenika

–    01.03.- Dan nezavisnosti

–    26.04.- 30.04.- Proljetni  odmor učenika

Advertisement

–    02. i 03.05.- Međunarodni praznik rada

Član 6.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa, te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole, za školske priredbe, natjecanja, Dan škole, Dan općine, te izlete, ekskurzije i slično.

Član 7.

U posebnim okolnostima, koje nije moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim kalendarom, o čemu odlučuje Općinski načelnik na zahtjev škole.

Član 8.

Ovaj kalendar stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Žepče“, a primjenjivat će se od 01.09.2015. godine.

Advertisement

KALENDAR RADA osnovnih i srednjih škola, koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku za školsku 2015./2016. godinu

Članak 1.

Ovim kalendarom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i svršetak nastave, broj i trajanje obrazovnih razdoblja, trajanje učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku 2015./2016.

Članak 2.

Nastavna godina počinje 7. rujna 2015. godine i traje do 10. lipnja 2016. Godine, osim u Katoličkom školskom centru “Don Bosco”, gdje nastavna godina počinje 1. Rujna 2015.godine I traje do 10.lipnja 2016. Godine.

Nastavna se godina ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 7. rujna do 23. prosinca 2015. godine.

Advertisement

Drugo polugodište traje od 11. siječnja  do 1o.lipnja 2016. godine :

–    20. svibnja 2016. godine za učenike završnih razreda srednje škole

–    10. lipnja 2016. godine za učenike ostalih razreda srednje škole

–    27. svibnja 2016. godine za učenike završnih razreda osnovne škole

–    10. lipnja 2016. godine za učenike ostalih razreda osnovne škole

-Katolički školski centar”Don Bosco”:

-Prvo polugodište traje od 1.rujna 2015.godine do 18.prosinca 2015.godine

Advertisement

-Drugo polugodište traje od 12. Siječnja do 10. Lipnja 2016.godine

-5.svibnja 2016.godine za učenike završnih razreda

-10.lipnja 2016.godine za učenike ostalih razreda

Članak 3.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda osnovne škole u najmanje 165 nastavnih dana, odnosno najmanje 33 nastavna tjedna, te za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.

U Katoličkom školskom centru “Don Bosco” se nastava za učenike završnih razreda izvodi u najmanje 150 radnih dana, odnosno 30 nastavnih tjedana, dok se nastava za ostale razrede izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i broj nastavnih dana propisan stavkom 1. ovog članka, ili ako to ostvari prije predviđenog roka, nastavna godina se može produljiti ili skratiti odlukom Općinskog načelnika.

Advertisement

Članak 4.

Zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 2015. godine i traje do 11. siječnja 2016. godine.

Zimski odmor učenika KŠC”Don Bosco” počinje 18.prosinca 2015. I traje do 12. Siječnja 2016.godine

Proljetni odmor učenika počinje 21. ožujka i traje do 28. ožujka 2016. godine.

Ljetni odmor učenika  svih škola koje rade po HNPP-u počinje 10. lipnja 2016. godine.

 
Članak 5.

Nastava se neće izvoditi tijekom sljedećih dana:

Advertisement

–    5. listopad- Svjetski dan učitelja

–    14. listopad- Dan općine

-1.studeni- Dan Svih Svetih

–    25. studeni- Dan Državnosti

-23.prosinca-11.siječnja-Zimski odmor učenika

–    1. ožujak- Dan neovisnosti

–    21. ožujak- 28 . ožujka- Proljetni odmor učenika

Advertisement

-27.ožujak-Uskrs

–    1. i 2. svibanj- Međunarodni praznik rada

–    26.svibnja- Tijelovo

-13.lipnja – Dan župe Žepče

Članak 6.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa, te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole, za školske priredbe, natjecanja, Dan škole, Dan župe i općine, te izlete, ekskurzije i slično.

Članak 7.

Advertisement

U posebnim okolnostima, koje nije moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim kalendarom, o čemu odlučuje Općinski načelnik na zahtjev škole.

Članak 8.

Ovaj kalendar stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Žepče“, a primjenjivat će se od 1. rujna 2015. godine.

 

Općinski načelnik

Mato Zovko, dipl.prav.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal