Poveži se putem

Life Style

Korisni savjeti: Šta je to punomoć i kako je ovjeriti?

Objavljeno

-

Punomoć je dokument kojim Vi dajete za pravo drugoj osobi da zastupa Vaše interese u Vaše ime a bez Vašeg prisustva. Punomoćnik može poduzimati samo one pravne poslove za čije je poduzimanje ovlašten datom punomoći.

Punomoćnik kome je dana opća punomoć može poduzimati samo pravne poslove koji dolaze u redovno poslovanje. Posao koji ne dolazi u redovno poslovanje može punomoćnik poduzeti samo ako je posebno ovlašten za poduzimanje tog posla, odnosno vrste poslova među koje on spada.
Punomoćnik ne može bez posebnog ovlaštenja za svaki pojedini slučaj preuzeti mjeničnu obvezu, sklopiti ugovor o jemstvu, o nagodbi, o izabranom sudu, a ni odreći se nekog prava bez naknade.

Za promet nekretnina, zastupanje u bračnim sporovima, nasljedničkim izjavama potrebna Vam je specijalna punomoć za čije sastavljanje Vam preporučujemo da uzmete odvjetnika zbog sugurnosti da će te biti pravilno zastupani. Spisak svih dostupnih odvjetnika nalazi se u čekaoni suda  i na internet stranici suda.

Da bi punomoć bila važeća potrebno ju je ovjeriti kod nadležnog tijela.

Punomoć treba da sadrži:
1. ime i prezime vlastodavca:
2. adresu prebivališta ili boravišta vlastodavca
3. broj lične karte vlastodavca i mjesto izdavanja
4. ime i prezime punomoćnika i njegov JMBG
5. za šta se daje punomoć,
6. vrijeme i mjesto davanja punomoći.
7. svojeručni potpis vlastodavca,
8. ovjeru nadležnog tijela.

Advertisement

PRIJE DOLASKA NA SUD

Prije dolaska na sud vlastodavac tj. osoba koja daje punomoć treba da ponese:
o Pisanu formu punomoći.
o Osobnu iskaznicu ili drugi dokument sa slikom radi utvrđivanja identiteta,
o 15 konvertibilnih maraka sudske takse

Napomena:
Iako ste slobodni samostalno sastaviti punomoć preporučujemo vam da uzmete odvjetnika ili zatražite besplatnu pravnu pomoć radi sugurnosti da će te imati adekvatnu pravnu zaštitu. Spisak svih dostupnih odvjetnika kao i popis organizacija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć nalazi se u čekaoni suda i na internet stranici suda.

Izvor: Općinski sud u Žepču

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal