Poveži se putem

Žepče

Održana redovna Izborna skupština U.G. SR Bosna – Žepče – Izabrano novo rukovodstvo

Objavljeno

-

U nedjelju, 22.01.2017. godine u Domu kulture Žepče, održana je redovna Izborna skupština U.G. SR Bosna – Žepče na kojoj je izabrano novo rukovodstvo udruženja. Nakon puna 2 mandata i jednog tehničkog, u trajanju 10 godina predsjedavanja Nedžada Hodžića, na Skupštini je izabran novi predsjednik, kao i ostala tijela U.G. SR Bosna – Žepče.

Na Skupštini je bilo prisutno 29 članova sa pravom glasa koji su izabrali Dragu Budimira za predsjednika Udruženja na mandat od četri godine.

Novi članovi Upravnog odbora su Damir Nikić, Josip Dragičević, Zaim Alihodžić, Senad Omerčić, Marko Kajić, Terzimehić Alen i Uner Huseinagić.

Novi predsjednik Skupštine Udruženja je Nedžad Hodžić, a izabran je i novi Nadzorni dbor koga čine Bandić Viktor, Mešeljević Bahtija i Alojz Buljeta.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal