Poveži se putem

Žepče

Općina Žepče odabrana u novi projekt  s Caritasom Švicarske u BIH

Objavljeno

-

Općinski načelnik Mato Zovko s pomoćnikom Namikom Maličbegovićem i direktoricom Razvojne agencije Žepče Brankom Janko sastao se u utorak, 11.listopada 2023. godine sa Fortunat Diener, tim liderom projekta „ Lokalni ekonomski razvoj u BiH-LED in BiH“ i njegovim suradnicima koji provodi Caritas Švicarske u Bosni i Hercegovini.  

Riječ je o novom projektu Caritasa Švicarske koji će se provoditi dvanaest godina u Bosni i Hercegovini i koji za cilj ima stvaranje novih ekonomskih prilika za žene i muškarce zahvaljujući lokalnim akterima koji zajednički razvijaju i provode zajedničku viziju ekonomskog razvoja svoje lokalne zajednice.

Projekt uključuje privatni, javni i civilni sektor koji kreiraju poslovno okruženje, također predviđeno je formiranje fonda za financijsku podršku projektima od značaja za sve aktere u lokalnoj zajednici kao i niz drugih prilika za zajednički rad i suradnju u okviru zacrtanih ciljeva projekta.

Prema riječima gospodina Dienera, općina Žepče je odabrana kao pilot općina zajedno sa još tri općine u BiH gdje će se započeti prvi razgovori sa akterima projekta i definiranje pravaca zajedničkog rada.

Nakon toga, projekt će se proširiti i na ostale općine u BiH, ukupno 16 općina/gradova u BiH. Razvojna agencija Žepče-RAŽ imat će ključnu ulogu u radu sa privatnim i civilnim sektorom kao i kod definiranje i provedbe projekata na općini Žepče.

Prve aktivnosti najavljene su za studeni mjesec tekuće godine. Predstavnici Caritasa Švicarskog sastali su se i sa predstavnicima i članovima Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče i Udruženje privrednika Motrix Žepče.

Advertisement

Tema razgovora odnosila se na planirane radionice sa privatnim i civilnim sektorom na kojima bi se radilo na prepoznavanju problema s kojima se susreće poslovni sektor kao i prijedlozi za moguća rješenja u otklanjanju prepreka za razvoj poduzetništva u BiH.

Općina Žepče

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal