Poveži se putem

Žepče

OV Žepče traži od policije da sankcioniše vozače za nepropisno parkiranje

Objavljeno

-

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98, Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:4/09), Općinsko vijeće na svojoj 31. sjednici održanoj 29.02.2024.godine donosi ZAKLJUČAK:


1. Općinsko vijeće traži od Policijske uprave Žepče da pojačano nadziru nedozvoljeno parkiranje na kolnicima u ulicama:
– Stjepana Radića
– Stjepana Tomaševića
– Zagrebačka
– Ulica Prva
– Željeznička
– Abdulvehab Ilhamija

2. Ovaj Zaključak stupio je na snagu danom donošenja i objavljen je u Službenom glasniku općine Žepče.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal