Poveži se putem

Žepče

SMŠ Žepče piše projekte i sama zarađuje

Objavljeno

-

Mješovita škola u Žepču ne čeka reformu obrazovanja i izmjenu nastavnih planova i programa, već sama uvodi novine u praksu, rekli su za Oslobođenje Adil Gačić i Ivan Bonić.

Srednja mješovita škola Žepče najstarija je i najveća srednja škola u toj općini, ali i najveća po broju učenika (oko 800), broju zaposlenih (više od stotinu) i broju zanimanja u Zeničko-dobojskom kantonu. Škola radi i obrazuje učenike po dva nastavna plana i programa u šest zvanja i deset zanimanja, ima jednu upravu, po jedno vijeće roditelja, učenika i nastavnika. Učenici zajedno nastupaju na sportskim, ali i takmičenjima iz znanja, a brojna su priznanja, medalje i pehari koje osvajaju na kantonalnim i federalnim takmičenjima.

Promocija lista

– Stavljamo poseban akcenat na osavremenjavanje nastave, na pripremu učenika za tržište rada. Otišli smo korak naprijed od ostalih škola po pitanju nekih stvari kao što su robotika i svi vidovi vannastavnih aktivnosti. Formirali smo mješoviti hor. Imamo odlične uslove za praktičnu nastavu, od saobraćajne struke, gdje imamo vlastitu autoškolu, imamo frizerski salon, kuhinju, restoran, radionice za tekstilnu struku koje će ove godine sredstvima Općine Žepče i Zeničko-dobojskog kantona biti osavremenjene. Ove godine će prvi put izaći list učenika škole, kaže nam pomoćnik ravnatelja Ivan Penić, dodavši da nemaju vremena čekati reformu školstva niti izmjenu nastavnih planova i programa, nego da onaj dio koji im zakon dozvoljava sami pokušavaju kroz nastavne planove uvesti u praksu.

Ističe da neće davati taj list na štampanje, kao što rade ostale, nego će učenici dizajnirati, a onda i štampati list u sklopu škole. To će biti djelo čitavog tima, a prvi broj će biti promovisan za Dan škole, 18. maja.

– Imamo izuzetno dobru saradnju sa Općinom kada je politika u pitanju. Suživot i međuljudski odnosi između Bošnjaka i Hrvata su se prenijeli na ovu školu. Visok je nivo tolerancije i posljednjih godina nikakvih problema nema u školi kada su u pitanju odnosi ni među učenicima ni među radnicima škole. Saradnja je odlična, priča direktor Adil Gačić.

Advertisement

Čelni ljudi škole napominju da imaju veoma stručan kadar i dobre uslove za izvođenje praktične nastave. Da djeca kada izađu iz škole, mogu ići potpuno spremna na tržište rada. Imaju četverogodišnja zanimanja: ekonomski tehničar, hotelijersko-turistički tehničar, gimnaziju, medicinske tehničare, tehničare cestovnog ili drumskog saobraćaja i prometa, te tekstilne tehničare. Od trogodišnjih tu su smjerovi strojarske ili mašinske struke, metalske, tekstilne struke, konobari, kuhari, frizeri, automehaničari, autolimari i vozači.

Svi nastavnici i drugi radnici škole imaju svoje kancelarije jednako opremljene za rad. Svi imaju kompjutere, pisaće, printere, laptope i svako ima svoj telefon. U školi postoji i ured za pisanje projekata, gdje su angažovali profesore ekonomiste koji im pomažu da pišu projekte i apliciraju na razna natjecanja. Oni su zaduženi da prate sve javne pozive i javljaju se. Većim dijelom škola je opremljena iz sredstava dobijenih za projekte.

A škola ima pametnu tablu, koja košta više od 3.000 KM, skoro svaka učionica ima po jedan ili dva projektora, imaju 3D printer, tri dobro opremljena kabineta za informatiku.

– Ja sam prezadovoljan kako smo opremljeni. To je i preduvjet da se može nešto raditi s djecom. Djeca su zainteresirana, motivirana, a sve je to posljedica toga što imaju dobru opremu. Mi smo u prošloj godini uložili značajna sredstva da se osuvremene učionice. Nabavljene su moderne konfiguracije, u učionicama za informatiku imamo po dva projektora, jedan za pametnu ploču, a drugi koji koristimo za pokazivanje. Djeca uče tako što im ja prezentiram kako se nešto radi, vide to i onda ponove. Ne piše se puno. Materijale koje trebaju učiti skidaju s interneta, sa školske stranice, pojašnjava Robert Vrbić, profesor informatike i računovodstva.

Frizeri najbolji

Frizeri iz ove škole prošle godine su osvojili prvo mjesto na federalnom takmičenju. Zaslugu tome pridaju uslovima koje djeca imaju da rade praksu, da uče od profesora i to praktično pokažu.

Gačić i Penić su uputili poziv učenicima iz Žepča i susjednih općina da se upišu kod njih. Jer, ovo je zaista najopremljenija škola u ZDK-u, škola savremenog tipa koja može pružiti učenicima sve ono što im treba za nastavak školovanja kroz visokoobrazovne institucije i za tržište rada, jer imaju sve ono što im je potrebno.

Advertisement

(Mirza Dajić/Oslobođenje)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal