Poveži se putem

Žepče

Informacija o stanju usljed izlijevanja rijeka na području općine Žepče

Objavljeno

-

Zbog obilnih padavina i naglog topljenja snijega dana 03.02.2019. (nedjelja) došlo je do porasta vodotoka, te izlijevanja rijeke Bosne na pojedinim dijelovima. Općina Žepče – Služba civilne zaštite i vatrogasna postrojba odmah su pristupili rješavanju i saniranju posljedica koje su izazvale poplave.

Kritična mjesta na kojim je došlo do izlijevanja rijeke Bosne na području općine Žepče su Begov Han, Želeća, ušće rijeke Papratnice i Preko – naselje Gaz.

Mjesta koja su pretrpjela štetu:

–          Donja Golubinja – naselje Čole, rijeka Željeznica

–          Begov Han – naselje Luka, Polje

Advertisement

–          Želeća – ulaz u Želeću ispod mosta,

–          Preko – naselje Gaz, put blizu rijeke Bosne,

–          Orahovica – zaselak Bulajići, začepljenje mosta

–          Ljubatovići – izljevanje rijeke Liješnice.

Dana 03.02.2019. Služba za CZ Općine Žepče zajedno sa žepačkom Gorskom službom spašavanja pristupila je spašavanju ljudi i materijalnih dobara, saniranju korita rijeka i saniranju putne komunikacije. Potrebna mehanizacija je i dalje na terenu. Služba za Civilnu zaštitu i Profesionalna vatrogasna postrojba su i dalje u obilasku terena na području naše općine.

U MZ Donja Golubinja spašena su 3 mosta i putna komunikacija, a u toku je saniranje šteta u naseljima Begov Han, Preko, Želeća, Orahovica i Ljubatovići.

Na temelju zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara Služba za CZ Općine Žepče je izradila plansku dokumentaciju: Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje općine Žepče prema kojima se djelovalo i u ovoj situaciji.

Advertisement

Služba za civilnu zaštitu Općine Žepče preporučuje svim fizičkim i pravnim licima na području naše općine da preventivno, radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara, poduzmu sve moguće preventivne mjere zaštite i spašavanja od poplava.

(Zvanična informacija Općine Žepče)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal