Poveži se putem

Žepče

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaj u poljoprivredi

Objavljeno

-

I Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za  poticaj u poljoprivredi  koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2023. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“. 

 II  Osnovni uvjeti za sudjelovanje na Javnom pozivu

1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači-fizička lica, poljoprivredni obrti i

   poljoprivredna pravna lica koja ispunjavaju osnovne uvjete:

1.1. Imaju zasnovanu poljoprivrednu proizvodnju na području općine Žepče

1.2. Upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u općini Žepče

Advertisement

1.3. Upisali svoju proizvodnju za koju podnose zahtjev u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  

      u 2023.godini -ažurirali podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata za 2023. godinu

1.4. Blagovremeno podnesu zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane kriterije

1.5. Nemaju novčanih dugovanja prema općini Žepče ni po kakvoj osnovi.

 III Kriteriji sa potrebnom dokumentacijom

r.br. Vrsta poticajaPosebni kriterijiDokumentacija
                   1. Proizvodnja i prerada mlijeka  U uzgoju minimalno dvije muzne krave sa ušnom markicom i redovnom   kontrolom njihovog  zdravstvenog stanja– zahtjev sa uplaćenom pristojbom– ažurirana lista stoke iz RPG-a za 2023.godinu– kopija obrasca V5 ne starijeg od godinu danaugovor s otkupljivačem mlijeka odnosno mljekarom (samo za pravna lica)– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu (ukoliko nisu podnosili zahtjev 2022.godine )
   2.  Rasplodne svinjeU uzgoju minimalno tri a maksimalno četiri rasplodne svinje starije od godinu dana  sa redovnom kontrolom zdravstvenog stanja istih– zahtjev sa uplaćenom pristojbom– ažurirana lista stoke iz RPG-a za 2023.godinu– potvrda nadležne Veterinarske stanice o brojnom stanju grla – kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu (ukoliko nisu podnosili zahtjev 2022.godine )
  3.  Pčelarska proizvodnja Minimalno deset a maksimalno 100 košnica pčela sa redovnom kontrolom zdravstvenog stanja istih– zahtjev sa uplaćenom pristojbom– ažurirana lista stoke iz RPG-a za 2023.godinu– potvrda o aktivnom članstvu u udruženjima  pčelara općine Žepče– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu (ukoliko nisu podnosili zahtjev 2022.godine )
    4.   Proizvodnja jagodičastog voća  Poljoprivredna udruženja i zadruge općine Žepče koje vrše organiziran otkup jagodičastog voća od proizvođača općine Žepče.  -zahtjev sa uplaćenom pristojbom  -podaci o otkupljenim količinama voća   zadruge/udruženje u 2023.godini sa tabelarnim  prikazom otkupljenih količina po vrstama i  količinama jagodičastog  voća za sve  poljoprivredne proizvođače– kopija zahtjeva za otkup jagodičastog voća  u ZDK sa pečatom prijema istog-kopija potvrde o aktivnom  bankovnom računu (ukoliko nisu podnosili zahtjev 2022.godine )
5.Proizvodnja povrća, cvijeća i jagoda u plastenikuZasnovana proizvodnjau plastenicima na jednoj lokaciji  minimalne površine 200m 2  a maksimalno 500 m2– zahtjev sa uplaćenom pristojbom  – ažurirana lista korištenja iz RPG  za 2023.g  upisanom   površinom pod  plasteničkom proizvodnjom– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu (ukoliko nisu    podnosili zahtjev 2022.godine )
 6. Proizvodnja povrća na otvorenomeZasnovana proizvodnja na otvorenom povrća jedne kulture na  minimalnoj  površini od  1000 m2  – zahtjev sa uplaćenom pristojbom  – ažurirana lista korištenja  iz RPG za 2023. g.  sa upisanom  površinom povrća– dokaz o kupovini sjemena (račun) -kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu
7.Proizvodnja žitaricaZasnovana proizvodnja na minimalno 3000 m2  a maksimalno 10 000 m2 i istom površinom  se ne ispunjava uvjet Federalnog poticaja za sjetvu žitarica– zahtjev sa uplaćenom pristojbom  – ažurirana lista korištenja  iz RPG za 2023. g.  sa upisanom  površinom žitarica– dokaz o kupovini sjemena (račun) -kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu (ukoliko nisu podnosili zahtjev 2022.godine )
8.Sufinanciranje doprinosa uposlenika u poljoprivrednim obrtimaAktivan poljoprivredni obrt registriran najmanje 5 godina od dana objave Javnog poziva-zahtjev sa uplaćeno pristojbom  – uvjerenje o uplaćenim poreskim obvezama i  doprinosima u 2023. g – kopija rješenja o otvaranju obrta– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu (ukoliko nisu   podnosili zahtjev 2022.godine)
9.Sufinanciranje doprinosa uposlenika u poljoprivrednim zadrugama i udrugama općine ŽepčeDjelatnik uposlen  kod zadruge/udruge najmanje godinu dana od dana objave Javnog poziva.– zahtjev sa uplaćeno pristojbom  – uvjerenje o uplaćenim poreskim obvezama i doprinosima  u 2023. -ovjerena kopija Ugovora o radu sa poljoprivrednom zadrugom/udrugom– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu (ukoliko nisu podnosili zahtjev 2022.godine )
 10.Potpora redovnih aktivnosti poljoprivrednih Udruženja i zadrugaPoljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče  registrirane najmanje dvije godine od dana objave Javnog poziva i koje su aktivne u svom radu.  – zahtjev sa uplaćenom pristojbama   – podaci o broju članova  i opisu namjene sredstava -financijska bilanca  za 2022.godinu/zapisnik sa Skupštine– izvješće o utrošenim sredstvima iz 2022. godine– kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu (ukoliko nisu podnosili  zahtjev 2022.godine )

IV Vrednovanje zahtjeva

Vrednovanje i rangiranje prijava na Javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, vrši  uviđaj na terenu , cijeni  ispunjenost

Advertisement

uvjeta te  izvješće   sa prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati

sredstava. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje. Spisak potpunih, nepotpunih kao i neblagovremenih prijava će se objaviti na oglasnoj ploči općine Žepče a predmeti arhivirati.

V Mjesto, način i rok podnošenja prijava

Obrazac prijave na javni poziv i informacije o istom se mogu dobiti  u Centru za pružanje

usluga građanima općine Žepče,  web stranici  www.opcina-zepce.com. i na telefon broj: 032 888 626.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče pojedinačno, za svaku kategoriju poticaja.

Rok podnošenja zahtjeva  je dvadeset dana od dana objave Javnog poziva (do 29.06.2023.godine) osim za vrstu poticaja pod rednim brojem 4. za koju je rok podnošenja  13.10.2023.godine.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal