Poveži se putem

Žepče

Javni poziv za izbor anketara – Ispitivanje zadovoljstva građana radom Javne uprave i radom Općinskog vijeća

Objavljeno

-

Temeljem članka V. Odluke Općinskog vijeća o ispitivanju zadovoljstva građana radom Javne uprave i Općinskog vijeća broj 01-02-119/17 od 28.09.2017., i temeljem članka 39. Statuta Općine Žepče (Službeni glasnik općine Žepče broj: 4/09), Općinski načelnik, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti objavljuje JAVNI POZIV za izbor anketara za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana  radom Javne uprave i radom Općinskog vijeća“

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za provođenje istraživanja zadovoljstva građana radom javne uprave koje će se provesti u prosincu 2018. godine. Provođenjem istraživanja Općina Žepče želi ispitati:

–          Zadovoljstvo građana radom Općinskih službi i Općinskog vijeća;

Advertisement

–          Zadovoljstvo građana pruženim uslugama Općinske administracije;

–          Zadovoljstvo građana komunalnim uslugama i ostalim javnim uslugama u Općini Žepče.

 

Istraživanje će se provesti na uzorku od 400 građana Općine Žepče.

II

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

Da je državljanin BiH sa prebivalištem u Općini Žepče

Advertisement

Da ima najmanje završenu srednju stručnu spremu – IV stupanj

Da se vodi na evidenciji nezaposlenih biroa rada Žepče ili da odrađuje volontersko stažiranje
 

POSEBNI UVJETI SUDJELOVANJA

razvijene organizacijske i komunikacijske sposobnosti,

razvijene analitičke vještine,

sistematičnost i preciznost u prikupljanju i razvrstavanju podataka

spremnost za rad na terenu.

Advertisement

Prednost će se dati osobama koje imaju iskustva u sličnim istraživanjima.
 

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

·         Popunjen prijavni obrazac koji je u prilogu Javnog poziva

·         Preslikosobne iskaznice ili CIPS-ova prijava o prebivalištu

·         Potvrda o nezaposlenosti

·         Preslik diplome o završenom školovanju
 

Advertisement

Javni poziv je otvorenod 27.11.2017. do 01.12.2017. a bit će objavljen na web stranici općine Žepče i oglasnoj ploči općine Žepče.

Mogućnost preuzimanja prijavnog obrasca je na info centru u općini Žepče ili na web stranici općine Žepče.

Popunjeni obrazac i dokumente slati putem e-maila na adresu ilija@opcina-zepce.comili direktno na protokol općine Žepče – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, najkasnije do 01.12.2017. godine do 15:00 sati sa naznakom „Za Javni poziv za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana  radom javne uprave i Općinskog vijeća“

Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnikaće ocijeniti pristigle prijave te najdalje do 06.12.2017. godine objaviti rezultate Javnog poziva.

Općina Žepče snosi troškove istraživanja a naknada anketarima će se definirati posebnim Ugovorom koje će u ime općine Žepče zaključiti Općinski načelnik.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Formular za prijavu možete preuzeti klikom na link ispod

Advertisement

FORMULAR

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal