Poveži se putem

Žepče

Kalendar rada osnovnih i srednjih škola 2018./2019. – BNPiP

Objavljeno

-

Temeljem odredbi Zakona o prenošenju mjerodavnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče („Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona“, broj: 12/09), i članka 39. Statuta Općine Žepče („ Službeni glasnik općine Žepče broj: 4/09), Općinski načelnik donosi:

KALENDAR RADA

osnovnih i srednjih škola, koje Nastavni plan i program izvode na bosanskom jeziku za

školsku 2018./2019. godinu

Članak 1.

Ovim kalendarom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, broj i trajanje obrazovnih perioda, trajanje učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2018./2019.

Advertisement

Članak 2.

Nastavna godina počinje 3. septembra 2018. i traje do 12. juna 2019. godine.

Nastavna se godina ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 3. septembra do 28. decembra 2018. godine.

Drugo polugodište traje od 21. januara do 12. juna 2018. godine :

 • 17. maja 2019. godine za učenike završnih razreda srednje škole
 • 12. juna 2019. godine za učenike ostalih razreda srednje škole
 • 05. juni 2019. godine za učenike završnih razreda osnovne škole
 • 12. juna 2019. godine za učenike ostalih razreda osnovne škole

Članak 3.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih sedmica, a za učenike završnih razreda osnovne škole u najmanje 165 nastavnih dana, odnosno najmanje 33 nastavne sedmice, te za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavne sedmice.                                                                 

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i broj nastavnih dana propisan stavkom 1. ovog članka, ili ako to ostvari prije predviđenog roka, nastavna se godina može produljiti ili skratiti odlukom Općinskog načelnika.

Advertisement

Članak 4.

Zimski odmor učenika počinje 31. decembra 2018. godine i traje do 20. januara 2019. godine. Proljetni odmor učenika počinje 25. marta i traje do 31. marta 2019. godine.

Ljetni odmor učenika svih škola koje rade po BNPP-u počinje 12.juna 2019. godine

 

Članak 5.

Nastava se neće izvoditi tokom slijedećih dana:

 • 05. 10. – Svjetski dan učitelja
 • Zimski odmor od 31.12.2018.do 20.01.2019.
 • 14.10.– Dan Općine
 • 11. – Dan Državnosti BiH
 • 03. – Dan nezavisnosti BiH
 • Proljetni odmor od 25.03. do 31.04.2019.
 • i 02.05. Međunarodni praznik rada

Članak 6.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tokom školske godine potrebnih za druge odgojno- obrazovne programe škole, za školske priredbe, natjecanja, Dan škole i općine te za izlete, ekskurzije i slično.

Advertisement

Članak 7.

U posebnim okolnostima, koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole , škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim kalendarom, o čemu odlučuje Općinski načelnik na zahtjev škole.

Članak 8.

Ovaj kalendar stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku općine Žepče“, a primjenjivati će se od 01. septembra 2018. godine.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal