Poveži se putem

Žepče

Kalendar rada osnovnih i srednjih škola 2018./2019. – HNPiP

Objavljeno

-

Temeljem odredbi Zakona o prenošenju mjerodavnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče („Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona“, broj: 12/09), i članka 39. Statuta Općine Žepče („ Službeni glasnik općine Žepče broj: 4/09), Općinski načelnik donosi:

KALENDAR RADA

osnovnih i srednjih škola, koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku za školsku 2018./2019. godinu

Članak 1.

Ovim kalendarom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i svršetak nastave, broj i trajanje obrazovnih razdoblja, trajanje učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2018./2019.

Članak 2.

Advertisement

Nastavna godina počinje 3. rujna 2018. i traje do 14. lipnja 2019. godine.

Nastavna se godina ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 3. rujna do 21. prosinca 2018. godine.

Drugo polugodište traje od 14. siječnja do 14. lipnja 2019. godine :

 • svibnja 2019. godine za učenike završnih razreda srednje škole
 • lipnja 2019. godine za učenike ostalih razreda srednje škole
 • svibnja 2019. godine za učenike završnih razreda osnovne škole
 • lipnja 2019. godine za učenike ostalih razreda osnovne škole

 

Članak 3.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda osnovne škole u najmanje 165 nastavnih dana, odnosno najmanje 33 nastavna tjedna, te za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.                                                                     U Katoličkom školskom centru „Don Bosco“ se nastava za učenike završnih razreda izvodi u najmanje 150 radnih dana, odnosno 30 nastavnih tjedana, dok se nastava za ostale razrede izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i broj nastavnih dana propisan stavkom 1. ovog članka, ili ako to ostvari prije predviđenog roka, nastavna se godina može produljiti ili skratiti odlukom Općinskog načelnika.

Advertisement

 

Članak 4.

Zimski odmor učenika počinje 21. prosinca 2018. godine i traje do 14. siječnja 2019. godine u svim školama. Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja i traje do 28. travnja 2019. godine.

Ljetni odmor učenika svih škola koje rade po HNPP-u počinje 15. lipnja 2019. godine

 

Članak 5.

Nastava se neće izvoditi tijekom sljedećih dana:

Advertisement
 • 5. listopad – Svjetski dan učitelja
 • 14.listopad – Dan Općine
 • 1. studeni – Dan Svih Svetih
 • 2. studeni – Dan mrtvih
 • 25. studeni   – Dan Državnosti
 • 21. prosinac – 14. siječanj – Zimski odmor učenika
 • 25. prosinac – Božić
 • 1. ožujak – Dan neovisnosti
 • 18. travanj – 28. travanj – Proljetni odmor učenika
 • 21. travanj – Uskrs
 • 1. i 2. svibanj – Međunarodni praznik rada
 • 13. lipanj –Dan župe Žepče
 • 20. lipanj – Tijelovo
 • Katolički školski centar „Don Bosco“: Osim navedenog i 8. prosinac 2017. – Bezgrešno začeće

Članak 6.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno- obrazovne programe škole, za školske priredbe, natjecanja, Dan škole, Dan župe i općine te za izlete, ekskurzije i slično.

Članak 7.

U posebnim okolnostima, koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole , škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim kalendarom, o čemu odlučuje Općinski načelnik na zahtjev škole.

Članak 8.

Ovaj kalendar stupa na snagu danom donošenja, bit će objavljen u „Službenom glasniku općine Žepče“, a primjenjivati će se od 1. rujna 2018. godine.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal