Poveži se putem

BiH

RAŽ: Održan treći sastanak COBEAR projektnog tima

Objavljeno

-

Treći sastanak COBEAR projektnog tima održan je u srijedu, 10.06.2015. u općini Teslić. Na sastanku su sumirani dosadašnji rezultati i ostvarene aktivnosti u provođenju projekta. U toku je izrada Analize konkurentnosti za četiri sektora iz BEAR područja i akcionih planova za odabrana poduzeća u COBEAR projektu.

Sastanak se fokusirao i na obaveze oko budućih projektnih aktivnosti kao što su pripreme oko otvaranja One stop shop ureda za investitore u Tešnju, Tesliću i Žepču. Povodom promoviranja usluga koje će uredi pružati poslovnim subjektima, u planu je provođenje promotivne kampanje putem tiskanih medija, TV i radio emisija i promotivnih materijala.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal