Poveži se putem

ZDK

Skupština ZDK donijela Zakon o osnovnoj školi

Objavljeno

-

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 56. sjednici koja je održana u sali Gradskog vijeća Zenica razmatrala je pet od ukupno osam tačaka utvrđenog denvnog reda. U okviru prve tačke dnevnog reda donesen je Zakon o osnovnoj školi.

Donošenju ovog zakona predhodila je obimna diskusija i rasprava u okviru koje nisu prihvaćeni podneseni amandmani, a Vlada Kantona je u svojstvu predlagača navedenog Prijedloga Zakona, podnijela jedan amandman koji je postao sastavni dio Prijedloga Zakona. Ovaj zakon prije skupštinske procedure ranije je prošao i javnu raspravu u svim općinama u Zeničko-dobojskom kantonu i Gradu Zenica za koju je Plan javne rasprave sačinilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je u skraćenom postupku donijela Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, a potom takođe u skraćenom postupku i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru četvrte tačke, Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje federalnog zakona i to, Nacrta federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti  od požara i vatrogastvu.

Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona, u okviru ove procedure je dato uvažavajući predhodno data mišljenja nadležnih organa, koja je Vlada prihvatila svojim zaključkom. Sva predhodno utvrđena mišljenja postaju

sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.

Advertisement

Skupština je prihvatila Inicijativu Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Kantona za donošenje Zakona o turističkim zajednicama na području Zeničko-dobojskog kantona, te zadužila Ministarstvo za privredu i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da u smislu predložene inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt Zakona o turističkim zajednicama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica je prekinuta u 16.30 sati, a termin održavanja nastavka 56. sjednice će utvrditi Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona shodno odredbama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal