Poveži se putem

Žepče

Uhapšen pljačkaš žepačkih mjesnih grobalja

Objavljeno

-

Žepačka je policija lišila slobode lice P.K. iz Zavidovića zbog sumnje da je u proteklom periodu izvršilo više krivičnih djela krađa sa mjesnih grobalja u naseljima Vinište, Osova, Milišić, Vrbica, Debelo Brdo, Brezici, Matijevića Brdo i Globarica, sve na području Žepča.

Prilikom činjenja ovih krivičnih djela, sa nadgrobnih spomenika skidani su i otuđivani mesingani križevi, svijećnjaci, vaze, lampioni, okviri slika i kipovi, a sa mjesnog groblja u Brezicima u tri navrata otuđeni su bakreni oluci i limovi sa kapele.

Policijska stanica u Žepču je evidentirala čak 14 krađa vezanih za činjene više krivičnih djela radi “pribavljanja imovinske koristi na način da je otuđene mesingane i bakrene dijelova sa grobalja prodavao na području Zavidovića, licima koja vrše preprodaju sekundarnih sirovina”.

Advertisement

Policija je kod navedenih lica pronašla manji dio otuđenih mesinganih predmeta, a na osnovu naredbe Općinskog suda u Zavidovićima izvršen pretres stana u kojem živi  P.K. i tom prilikom su pronađeni predmeti, koji će poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku na rasvjetljavanju krivičnih djela izvršenih na navedenim grobljima.

U nastavku teksta pročitajte saopštenje Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje MUP-a ZDK.

U proteklom periodu, na području u nadležnosti Policijske stanice Žepče, izvršeno je više krivičnih djela krađa sa mjesnih grobalja u naseljima: Vinište, Osova, Milišić, Vrbica, Debelo Brdo, Brezici, Matijevića Brdo i Globarica (Devetine). Prilikom činjenja ovih krivičnih djela, sa nadgrobnih spomenika skidani su i otuđivani mesingani dijelovi: križevi, svijećnjaci, vaze, lampinjoni, okvirovi slika i kipovi, a sa mjesnog groblja u Brezicima u tri navrata otuđeni su bakreni oluci i limovi sa kapele.

Od strane Policijske stanice Žepče sačinjen je Plan mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja ovih krivičnih djela, te su u proteklom periodu preduzimane intenzivne operativne aktivnosti policijskih službenika na terenu na lociranju, identifikovanju i lišavanju slobode počinitelja istih. Kao rezultat navedenih aktivnosti, dana 20.04.2016. godine, zbog sumnje da je počinilo navedena krivična djela, od strane policijskih službenika lišeno je slobode lice P.K. iz Zavidovića i nad istim je u službenim prostorijama zavedena kriminalistička obrada. Tokom kriminalističke obrade potvrđena je opravdanost sumnji, te je utvrđeno da je navedeno lice vršilo navedena krivična djela radi pribavljanja imovinske koristi na način da je otuđene mesingane i bakrene dijelova sa grobalja prodavalo na području Zavidovića, licima koja vrše preprodaju sekundarnih sirovina. Izvršenim provjerama, od strane policijskih službenika kod navedenih lica pronađen je manji dio otuđenih mesinganih predmeta, dok je dana 21.04.2016. godine, na osnovu naredbe Općinskog suda u Zavidovićima, izvšen pretres stana u kojem živi lice P.K. i tom prilikom su pronađeni određeni predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku na rasvjetljavanju krivičnih djela izvršenih na navedenim grobljima.

Advertisement

Zavedenom kriminalističkom obradom i drugim mjerama i radnjama poduzetim od strane kriminalističkih istražitelja, utvrđeno je da je navedeno lice izvršilo sljedeća krivična djela:

1. Krađa sa mjesnog groblja u mjestu Vrbica, prijavljena dana 12.06.2015. godine, kada su sa nadgrobnih spomenika otuđene dvije mesingane vaze i jedan svijećnjak od mesinga;

2. Krađa sa mjesnog groblja u mjestu Osova, prijavljena dana 21.06.2015. godine, kada je sa više nadgrobnih spomenika izvršena krađa predmeta od mesinga;

3. Krađa sa mjesnog groblja u naselju Vinište, prijavljena dana 22.06.2015. godine, kada je sa pet nadgrobnih spomenika izvršitelj nasilno skinuo i otuđio pet lampinjona od mesinga i jednu vazu za cvijeće od kamena mramora koja je bila učvršćena na nadgrobnu ploču;

Advertisement

4. Krađa sa mjesnog groblja u naselju Milišić, prijavljena dana 27.06.2015. godine, kada je sa jednog nadgrobnog spomenika nasilno sa postolja od kamena mramora skinut i otuđen jedan lampinjon od mesinga i stakla četvrtastog oblika promjera 40×15 cm. Također je utvrđeno da je sa drugog nadgrobnog spomenika izvršitelj nasilno skinuo i otuđio dva ista lampinjona;

5. Krađa sa mjesnog groblja u naselju Brezici, prijavljena dana 10.08.2015. godine, kada je otuđen dio bakrenih oluka sa kapele u groblju;

6. Krađa sa mjesnog groblja u naselju Debelo Brdo, prijavljena dana 05.09.2015. godine, kada je sa deset grobnih mjesta otuđeno 15 predmeta i to: tri svijećnjaka, pet vaza i sedam kipova sa nadgrobnih spomenika;

7. Krađa sa mjesnog groblja u naselju Vinište, prijavljena dana 06.09.2015. godine, kada je sa pet grobnih mjesta otuđeno sedam predmeta i to: pet lampinjona i dva svijećnjaka;

Advertisement

8. Krađa sa kapele u mjesnom groblju u naselju Brezici, prijavljena dana 08.09.2015. godine, kojom prilikom su otuđeni bakarni oluci u ukupnoj dužini oko 18 metara i krađa sa jednog nadgrobnog spomenika lampinjona i dijela križa;

9. Krađa sa kapele u mjesnom groblju u naselju Brezici, prijavljena dana 03.10.2015. godine, kada je otuđeno šest komada bakrenih komada vjetar lajsne sa kapele;

10. Krađa sa mjesnog groblja u zaseoku Devetine, prijavljena dana 25.03.2016. godine, kada su sa osam spomenika otuđeni mesingani lampinjoni i tri okvira sa slika na nadgrobnom spomeniku;

11. Krađa sa mjesnog groblja u naselju Matijevića Brdo, prijavljena dana 27.03.2016. godine, kada je sa jednog spomenika otuđen mesingani okvir sa slike;

Advertisement

12. Krađa sa mjesnog groblja u naselju Vinište, prijavljena dana 11.04.2016. godine, kada su sa deset nadgrobnih spomenika nasilno poskidani mesingani križevi i okvirovi sa slika pokojnika;

13. Krađa sa mjesnog groblja u naselju Vrbica, prijavljena dana 13.04.2016. godine, kada su sa šest nadgrobnih spomenika otuđeni mesingani križevi i okvirovi slika pokojnika; i

14. Krađa sa mjesnog groblja u naselju Osova, prijavljena dana 13.04.2016. godine, kada su sa 16 nadgrobnih spoemnika otuđeni mesingani križevi i okvirovi slika pokojnika.

Službenici Policijske stanice Žepče nastavljaju aktivnosti na kompletiranju i dokumentovanju navedenih krivičnih djela, a nakon prikupljanja svih dokaza i obavještenja, Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona će biti dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca protiv lica P.K., rođenog 1964. godine, iz Zavidovića, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Povreda mira pokojnika“ iz člana 379. Krivičnog zakona F BiH i „Krađa“ iz člana 286. Krivičnog zakona FBiH.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal