Poveži se putem

Žepče

Žepče odabrano među 18 općina i gradova za 1. fazu implementacije Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)

Objavljeno

-

Na prvom sastanku Projektnog odbora Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), predstavljena je lista partnerskih općina i gradova koji će biti podržani u okviru projekta. MEG projekt finansira Vlada Švicarske, a za implementaciju je odabran Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Kao nova inicijativa u oblasti lokalne samouprave, MEG će pružiti podršku lokalnim vlastima kako bi unaprijedile svoje demokratsko upravljanje i osigurale kvalitetno i efikasno pružanje usluga, sa težištem na sektore privrede i okoliša.

“MEG je sveobuhvatan projekat: on je strateški i praktičan; oslanja se na snažnu predanost partnerskih općina i gradova, te istovremeno predstavlja i najveći iznos bespovratnih sredstava koje je Vlada Švicarske osigurala za jedan projekat u BiH. Implementacija ovog projekta predstavlja veliki izazov za sve nas”, rekla je Regula Bäbler, savjetnica za lokalnu upravu, migracije i razvoj u Ambasadi Švicarske u BiH.

Advertisement

Projektni odbor je informiran o metodologiji i procesu odabira partnerskih općina i gradova te je upoznat i sa listom od 18 izabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave, uključujući: Tešanj, Teslić, Žepče, Bosansku Krupu, Gračanicu, Gradišku, Prijedor, Sanski Most, Cazin, Veliku Kladušu, Bihać, Doboj, Kalesiju, Tuzlu, Gradačac, Prnjavor, Kozarsku Dubicu, i Kostajnicu. Ove općine i gradovi će biti grupirani u dva geografska klastera, i to sjeverozapadni, koji uključuje Unsko-sanski kanton i širu regiju oko Prijedora, te sjeveroistočni koji obuhvata širu regiju Doboja i Tuzle.

Tokom prve četverogodišnje faze projekta, pružit će se podrška organima lokalne vlasti u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i infrastrukture za najmanje 700.000 građana, među kojima su i socijalno najugroženije kategorije stanovništva. Osim toga, planirana je i saradnja sa privatnim sektorom u svrhu podrške otvaranju novih radnih mjesta. Budžet za prvu fazu projekta iznosi približno 21 milion konvertibilnih maraka.

Aplikaciju za ovaj javni poziv za Općinu Žepče pripremala je Razvojna agencija Žepče.

(RAŽ)

Advertisement

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal