Poveži se putem

Žepče

Javni poziv nezaposlenim osobama za pohađanje obuka po programima osposobljavanja

Objavljeno

-

Razvojna agencija Žepče, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje ZDK, poziva nezaposlene osobe na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ZDK da se prijave za sudjelovanje u projektu „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“, koji je financiran od strane Europske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je izbor polaznika/ca za pohađanje obuka izvedenih po programima osposobljavanja.

Sve obuke će biti izvedene po akreditiranim programima osposobljavanja, što uključuje teorijski i praktični dio i potpuno su besplatne za sve polaznike.

Obuke će biti organizirane i provedene u Žepču, u Centru poslovnih kompetencija Žepče. Ukoliko dođe do promjene mjesta održavanja obuke, kandidati/kinje će biti informirani na vrijeme.

Vrijeme početka svake od obuka ovisi od intenziteta popunjavanja grupa. Planirano trajanje obuka je 120 školskih sati za svaku obuku. Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informirani o mjestu i vremenu održavanja obuke.

Advertisement

Polaznici/e koji uspješno završe obuku i stručno osposobljavanje će dobiti akreditirano uvjerenje/certifikat, te će im od strane partnera na projektu biti pružena aktivna pomoć u pronalasku zaposlenja.

2. Obuke

Nezaposlene osobe se mogu prijaviti za pohađanje sljedećih programa osposobljavanja:

  1. Obuka „Stolar“
  2. Obuka „Operater CNC strojeva u metalnom sektoru“

Obuke su definirane na osnovu istraživanja interesa nezaposlenih osoba i potreba poduzeća sa područja općina Žepče, Zavidovići, Maglaj i Usora.

3. Uvjeti sudjelovanja

Svi polaznici/e prilikom prijave na javni poziv moraju ispuniti sljedeće opće uvjete:

  • Da imaju navršenih 18 godina starosti,
  • Da su nezaposlene osobe registrirane na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

4. Izbor kandidata

Izbor polaznika/ca će se vršiti do popune raspoloživih mjesta za obuke predviđenih Projektom, odnosno do izbora 15 nezaposlenih osoba po obuci (ukupno 30).

Prilikom obrade prijava, prednost ali ne i uvjet, imat će nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji Biroa za zapošljavanje Žepče, Zavidovići, Maglaj i Usora, žene, mladi (mlađi od 30 godina), nezaposleni koji su registrirani u evidenciji zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci i lica sa invaliditetom.

Advertisement

5. Način prijave

Nezaposlene osobe, koje žele pohađati programe osposobljavanja dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

  1. Popunjen Obrazac za prijavu (Prilog 1. ovog Javnog poziva – preuzima se klikom na ovaj link).

Napomena: U postupku izbora polaznika/ca, biti će provjereno da li zainteresirani/a ima status nezaposlene osobe, a na osnovu uvida u evidenciju JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, te se može zahtijevati dodatna dokumentacija kojom se dokazuju ispunjavanje uvjeta polaznika/ce za pohađanje obuke.

6. Rok za podnošenje zahtjeva za učešće u obuci

Rok za dostavljanje prijava po ovom Javnom pozivu je otvoren do 14.10.2022. godine.

7. Način prijave i rezultati Javnog poziva

Nezaposlene osobe sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona koje žele sudjelovati u ovom Javnom pozivu, prijavu predaju na jedan od sljedećih načina:

  • E-mailom poslati skeniran ili uslikan Obrazac za prijavu na razepce@gmail.com
  • Putem pošte ili osobno na adresu: Razvojna agencija Žepče, Ulica Prva bb, 72230 Žepče.

Polaznici/e koji budu odabrani za sudjelovanje na obukama će biti kontaktirani putem e-mail adrese koju navedu u prijavnom obrascu.

8. Dodatne informacije

Advertisement

Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u Razvojnoj agenciji Žepče na adresu Ulica Prva bb, 72230 Žepče ili putem e-mail-a na razepce@gmail.com. Kontakt osoba Jugoslav Sarajlić.

9. O projektu

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ZDK je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru LEP II projekta, koji ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Ovaj projekt ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal