Poveži se putem

Žepče

Obilježen završetak infrastrukturnih radova u Željeznom Polju

Objavljeno

-

Svečanim presijecanjem vrpce na lokaciji Hodžića rijeka, obilježen je završetak infrastrukturnih radova u Željeznom Polju, a koji su realizirani u sklopu projekta „safEarth“ – „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje“.

Riječ je o projektu Razvojne agencije Žepče koji se provodi u saradnji s partnerima, Hrvatskim geološkim institutom iz Zagreba, JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice i Rudarsko geološkim građevinskim fakultetom iz Tuzle.

Projekt „safEarth“ je odobren za finansiranje u okviru programa prekogranične saradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Radovi na sanaciji putne infrastrukture odvijali su se na 5 lokacija unutar MZ Željezno Polje, a obuhvatili su izgradnju potpornih zidova, postavljanje gabiona, ivičnjaka, postavljanje drenažnih cijevi, odvodnih kanala, izradu oborinskih kolektorta i asfaltiranje puta na lokacijama na kojima su vršeni radovi.

Radovi su trajali dva i po mjeseca, a izvođač radova je bilo preduzeće „GP HELDOVAC“ iz Žepča.

Glavni cilj projekta je u saradnji s partnerima zajedno raditi na rješavanju pitanja klizišta u regiji. Pored sanacije putne infrastrukture konkretnu korist od ovog projekta Općina Žepče će imati kroz izradu geografskih karti osjetljivosti (LSM) na klizišta, a koje će imati praktičnu primjenu informiranja lokalnoj upravi i građanima za prostorno planiranje, zaštitu ljudi i imovine, planiranje velikih ulaganja i investicija, te kroz nabavku specijalne opreme koja će služiti za prikupljanje i praćenje stanja klizišta na terenu.

Advertisement

Trajanje navedenog projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun projekta na nivou svih projektnih partnera je 974.695,50 EUR, od čega EU finansira 85%, dok 15% sufinansiraju partneri na projektu.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal