Poveži se putem

Žepče

Prezentovan razvojni projekat “Žepački med”

Objavljeno

-

Razvojna Agencija općine Žepče – RAŽ, u svom programskom djelovanju ima misiju locirati i usmjeravati razvojne potencijale u općini Žepče, te im pružati potporu i stručnu podršku da se potencijali preoblikuju u konkretne projekte.

U tom duhu RAŽ je prepoznala pčelarstvo u općini Žepče kao razvojni potencijal, te daje inicijativu da se potencijali u pčelarstvu objedine kroz razvojni projekt do visoke faze udruživanja pčelara općine Žepče i do stvaranja tržišnog brenda „Žepački med“.

Stoga je u petak, 11.12.2015. u 11 sati u Sali OV Žepče održan sastanak fokus grupe razvojnog projekta „Žepački med“, odnosno informativni sastanak svih važnih sudionika iz javnog, civilnog i poslovnog sektora u razvoju ovog projekta.

Sastanku su uz predstavnike Razvojne agencije Žepče, prisustvovali konzultanti GIZ- a Josip Bacinger i Marjan Novak koji su zajedno sa RAŽ-om radili na izradi razvojnog projekta, predstavnici dva pčelarska udruženja sa područja općine Žepče, i predstavnici Općinskog vijeća Žepče i Općine Žepče, Muhamed Jusufović, Ivo Tomić i Lucija Dunđer.

Na sastanku su predstavljene dosadašnje aktivnosti u razvoju ove ideje, rezultati izrađenog poslovnog plana, tehnološkog elaborata i marketing plana Žepačkog meda, a glavna svrha sastanka bila je konzultirati se sa svim sudionicima o daljnjim koracima i podršci projektu.

Advertisement

Predstavnici žepačkih pčelara i Općine Žepče dali su svoju podršku investicijskom projektu i jednoglasno istaknuli da se radi o ideji koja može imati značajan doprinos za razvoj pčelarstva i gospodarstva općine Žepče.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal