Poveži se putem

ZDK

Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu ZDK za 2016. godinu

Objavljeno

-

Na 49. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona doneseni su zaključci o usvajanu programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu. Ovi programi Ministarstva za privredu usaglašeni su sa Strategijom razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su finansijska sredstva za realizaciju programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), u iznosu od 1.600.000,00 KM.

Ovim programom utroška finansirat će se slijedeće programske aktivnosti Ministarstva:

* Razvijanje poslovno-preduzetničke infrastrukture,

* Promocija poduzetništva i poduzetničke kulture,

* Pokretanje start-up biznisa,

Advertisement

* Podrška izvozno orjentiranih aktivnosti privrednih subjekata,

* Podizanje kvaliteta turističke ponude i

* Sufinansiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova.

Također, Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su i finansijska sredstva za realizacija Programa utroška sredstava koncesija za 2016. godinu (projekata koji se finansiraju iz prihoda od koncesija), u iznosu od 463.955,00 KM.

Ovim programom utroška financirat će se slijedeće programske aktivnosti Ministarstva :

* Uspostavljanje industrijskih/poslovnih zona,

* Realizacija projekata lokalnih zajednica i saniranje negativnih uticaja koncesionih projekata,

Advertisement

* Provođenje postupka nadzora i realizacije koncesionih ugovora i

* Sufinansiranje troškova energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal