Poveži se putem

Žepče

RAŽ održala info dan o javnom pozivu za izvoznike

Objavljeno

-

Razvojna agencije Žepče organizovala je prezentaciju Javnog poziva preduzećima za ostvarivanje podrške kroz realizaciju projekta COBEAR, u utorak, 03.03.2015. u 14:00 u sali Općinskog vijeća Žepče u Domu kulture.

Prezentaciji su prisustvovali partneri na projektu iz Agencije za razvoj općine Tešanj – TRA, projektni menadžer Ismar Alagić, predstavnici Razvojne agencije Žepče, direktorica Branka Janko i koordinator na projektu Maja Jukić, te predstavnici šest izvozno orijentisanih preduzeća iz sektora drvoprerade i metala sa područja općine Žepče. Prezentaciji su prisustvovali i gosti iz Orašja, predstavnici Općine i Udruženja poduzetnika. Cilj ove posjete bila je razmjena iskustava i dobre prakse u provođenju projekata podrške malim i srednjim preduzećima.

Svrha prezentacije je bila predstaviti koristi Javnog poziva i cjelokupnog projekta COBEAR za izvoznike, i motivisati preduzeća sa područja općine Žepče da se prijave na Javni poziv.

Podsjećamo, preduzeća koja se prijave na Javni poziv imat će, između ostalog, mogućnost pripreme za međunarodne certifikate, mogućnost obuke radne snage, izrade brenda i prototipa novih proizvoda, kao i razvoja promotivnih materijala (zajedničkog kataloga i web stranice).

Prijave sa pratećim dokumentom dostavljaju se najkasnije do 10.03.2015.godine; mail-om, lično ili preporučeno poštom na adresu:
za firme sa područja općine Žepče: „RAŽ“ – Razvojna agencija Žepče, Ulica Prva bb 72230 Žepče, sa naznakom „PRIJAVA ZA PODRŠKU FIRMAMA U SKLOPU REALIZACIJE PROJEKTA COBEAR“; Kontakt osoba: Maja Jukić, projektni menadžer, tel: 032/880-273, e-mail: razepce@gmail.com

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal