Poveži se putem

ZDK

Saopštenje za javnost Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK

Objavljeno

-

Povodom  reakcija Sindikata doktora medicine i stomatologije da je za kašnjenje isplata plata razlog nepotpisivanje ugovora zdravstvenih ustanova sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, radi objektivnog i istinog informisanja javnosti, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, obavještava sljedeće:

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, je s 27.02.2017. godine potpisao Ugovor sa sljedećim zdravstvenim ustanovama:
-Kantonalna bolnica Zenica,
-Opća bolnica Tešanj,
-Dom zdravlja Visoko,
-Dom zdravlja Olovo,  
-Dom zdravlja Vareš ,
-Dom zdravlja Breza,
-JU Poliklinika s dnevnom bolnicom Doboj-Jug,
-JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-do kantona,
-JZU Zavod za bolesti i ovisnosti Ze-do kantona, i
-Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica,
 i svima su puštene puštene tranše prema Ugovoru. Dakle, ugovor sa Zavodom potpisalo je  deset od 17 zdravstvenih ustanova s područja zeničko-dobojskog kantona.

Preostali Domovi zdravlja nisu potpisali Ugovor  iz dva razloga. Prvo, zahtjevali  su da  Ugovor o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite za 2017. godinu važi do momenta potpisivanja granskog kolektivnog ugovora, nakon čega bi se zaključio Aneks  na Ugovr o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite, uvažavajući posljedice proizvedene potpisivanjem granskog kolektivnog ugovora, i drugo, da sklope ugovor na četiri mjeseca, odnosno za period od 1.1.-30.4. 2017. godine.

Ti zahtjevi za Zavod Zdravstvenog osiguranja nisu prihvatljivi obzirom da se obračun sredstava za zdravstvenu zaštitu radi  po Finansijskom planu za tekuću godinu, a napominjemo da je Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.  

Obračun je rađen za sve ustanove identično- po jedinstvenoj metodologiji, standardima i normativima. U skladu sa sredstvima obezbijeđenim u Finansijskom planu Zavoda, Upravni odbor Zavoda je na sjednici od 07.2.2017. godine donio Odluku o prihvatanju Obračuna sredstava za finansiranje zdravstvene zaštite za 2017. godinu.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona stoji na stanovištu da je zahtjev zdravstvenih ustanova neprihvatljiv iz pomenutih razloga.  Zavod predlaže zdravstvenim ustanovama korekciju ugovora za 2017. godinu da se u iste uključi stav koji bi glasio:  
” Ukoliko se u toku 2017. godine ostvare veći prihodi od planiranih u Finansijskom planu Zavoda za 2017 godinu, Zavod će uraditi rebalans, nakon čega će se napraviti novi obračun sredstava i zaključiti aneksi ugovora sa zdravstvenim ustanovama”.

Advertisement

Špekulacije o tvrdnjama da  kašnjenje isplata plata nekim zdravstvenim ustanovama u Zeničko-dobojskom kantonu  uzrokovano povećanjem cijene satnice novim Granskim ugovorom, nisu tačne jer Zavod zdravstvenog osiguranja ne osigurava plate za radnike u zdravstvenim ustanovama, nego kupuje zdravstvenu zaštitu koju pružaju zdravstvene ustanove. Primjena novog Granskog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva je obaveza poslodavaca, odnosno zdravstvenih ustanova. Kašnjenje plata u pojedinim zdravstvenim ustanovama je vjerovatno posljedica nedostatka novca što je opet posljedica činjenice da te zdravstvene ustanove nisu još potpisale ponuđeni ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja.
Istog dana kada te zdravstvene ustanove potpišu ugovor sa Zavodom, biti će im uplaćena mjesečna tranša utvrđena ugovorom i te ustanove će moći izvršiti isplate plata.
Novčani iznos predviđen ugovorom je u svim zdravstvenim ustanovama veći u odnosu na prethodnu godinu, što znači da nema prepreke da zdravstvene ustanove isplate najmanje iste plaće koje su isplaćivale i u prethodnom mjesecu.
Ovo kašnjenje nema nikakve stvarne veze sa potpisanim Granskim kolektivnim ugovorom, jer njegova primjena još nije počela i neće početi još najmanje dva mjeseca.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal