Poveži se putem

Žepče

U Žepču počinje implementacija projekta „Rast zajedno sa dijasporom“

Objavljeno

-

Općina Žepče je počela sa implementacijom aktivnosti „Rast zajedno sa dijasporom“ koji je odobren u sklopu projekta “Dijaspora za razvoj (D4D)”,  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Implementaciju ovih aktivnosti provodi Razvojna agencija Žepče u suradnji sa općinskim službama.

Projekt doprinosi uspješnoj realizaciji prioritetnih razvojnih projekata u suradnji sa dijasporom, stavljajući potencijal dijaspore u funkciju lokalnog razvoja u svrhu doprinosa boljem kvalitetu života u općini Žepče. Ciljevi projekta su pokrenuti prijenos znanja i vještina iz dijaspore u cilju otvaranja novih radnih mjesta, i uspostaviti održive mehanizme poslovne suradnje dijaspore sa lokalnim poduzetnicima kao i uvesti  nove javne usluge za potrebe dijaspore.

Očekivani rezultati predviđaju razvijanje javne usluge e –matičar i  e- poslovni asistent koje će olakšati i unaprijediti komunikaciju i rad sa dijasporom unutar općinske administracije koja će biti osposobljena za pružanje ovih usluga, kao i provođenje procesa mapiranja žepačke dijaspore u uskoj suradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica općine Žepče kako bi se osigurao pregled društveno ekonomskog profila dijaspore iz općine Žepče i njen mogući uticaj za razvoj lokalne zajednice.

U okviru projekta provest će se stručna obuka za 10 nezaposlenih osoba i zapošljavanje 6 najboljih polaznika za potrebe poduzeća „Maric projekti“ d.o.o. Žepče koje posluje u sektoru metaloprerade i predstavnik je dijaspore.

Kao završni događaj planirano je održavanje Investiciono-poslovne konferencije kojom se namjerava uspostaviti kontinuirana poveznica između privatnog sektora koji dolazi iz dijaspore i domaćih poduzetnika , kao i veće prisustvo predstavnika dijaspore u procesima lokalnog ekonomskog razvoja. U okviru projekta bit će pripremljen Kalendar programa manifestacija koje su namijenjene dijaspori a održavaju se tijekom godine u mjesnim zajednicama općine Žepče.

Advertisement

Općina Žepče jedna je od partnerskih jedinica lokalne samouprave kojima se u okviru projekta Dijaspora za razvoj omogućava da provedu lokalne inicijative koje su definirane Strategijom integriranog lokalnog  razvoja. Ukupan iznos projekta je 63.200,00 KM.

Projekt Općine Žepče „Rast zajedno sa dijasporom“ je jedan od projekata odabranih za financiranje u cilju upotrebe potencijala dijaspore za lokalni socio-eokonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

(RAŽ)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal