Poveži se putem

Žepče

Održan PCM seminar u Žepču

Objavljeno

-

U četvrtak, 12. februara 2015. godine u Žepču je završen trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije na inicijativu i u saradnji s Razvojnom agencijom Žepče.

Edukacija je bila namijenjena uposlenicima osnovnih i srednjih škola, javnih ustanova i institucija čiji je osnivač Općina Žepče, a koji su zainteresirani za apliciranje na EU fondove i fondove drugih međunarodnih i domaćih donatora i koji se u svom radu susreću ili će se susretati sa pripremom ili realizacijom različitih projekata.

Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:
– Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa
– Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
– Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata (Priručnik za aplikante, Pador baza)
– EU aplikacija – pisanje prijedloga projekta
– Budžet projekta
– Implementacija, monitoring i evaluacija odobrenih projekata
– Informacije o IPA i drugim aktuelnim EU fondovima.

Tokom ove trodnevne radionice učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Seminaru su prisustvovali predstavnici nekoliko osnovnih i srednjih škola, Općine Žepče i RAŽ, njih ukupno 14.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal