Poveži se putem

Privreda

U ovoj godini završetak privatizacije “Nove trgovine”

Objavljeno

-

Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u ovoj godini trebala bi da pokrene proces privatizacije nekoliko komercijalnih preduzeća.

Među njima su “Nova Trgovina” iz Žepče s 99 postotnim državnim kapitalom, “Natron Maglaj” s državnim kapitalom od 67 posto te i dva zenička preduzeća “RMK Promet Zenica”, koje je u 60 postotnom državnom vlasništvu, te “ŽGP Zenica”, gdje državni kapital iznosi više od 29 posto.

Prema podacima Agencije za privatizaciju ZDK, koja vodi registar svih preduzeća za privatizaciju, na području Zeničko-dobojskog kantona trebalo bi da se izvrši i privatizacija pet veterinarskih stanica, te 22 javna komunalna preduzeća, koja bi se trebala privatizirati prema posebnim uslovima u skladu sa Zakonom o privatizaciji FBiH.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal