Poveži se putem

Žepče

U Žepču otvoren prvi Centar poslovnih kompetencija u BiH

Objavljeno

-

Razvijanje gospodarstva u lokalnim sredinama, osnaživanje malog i srednjeg poduzetništva, pomoć mladima da razviju poslovne ideje, razvoj poduzetničkih vještina i gospodarska razmjena u regiji, samo su neke od aktivnosti Centra poslovnih kompetencija koji će ojačati lokalne resurse Općine Žepče i BiH ali i uvezati ih sa sličnim centirma zemalja u regionu.

Razvojna agencija Žepče je otvorila Centar poslovnih kompetencija, prvi ovakve vrste u BiH. Uspostava Centra jedna je od aktivnosti projekta competenceNET programa čiji je cilj unaprijediti održivi ekonomski razvoj u BIH primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća.

– „Žepče je relativno mala općina ali se ohrabrila i zajedno sa svojim partnerima iz Hrvatske i Crne Gore ušla u ovako moderan i složan projekat, a sve u cilju razvoja gospodarstva i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, jačanju konkurentskog tržišta, ekonomije i poslovnog duha. Također, želimo da budemo na usluzi malim i srednjim preduzećima i da budemo uvezani kao javni i privatni sektor i kroz naučno istraživački rad.“ istakao je načelnik Općine Žepče, Mato Zovko prilikom otvaranja Centra.

Centar poslovnih kompetencija kao odjel Razvojne agencije Žepče vođen je potrebama industrije i osmišljen je u svrhu pružanja usluga za mikro, mala i srednja poduzeća. Njegovo djelovanje zasnovano je na triple helix modelu, suradnji privatnog, javnog i naučno istraživačkog sektora. Svoje aktivnosti usmjerava na jačanje poduzetničkog duha i kulture kod djece i mladih, promovira društveno odgovorno poduzetništvo i integraciju ranjivih skupina stanovništva sa akcentom na osobe sa invaliditetom.

-„Ovakvi centri su se pojavili kao potreba da se razvije gospodarstvo u lokalnoj sredini i da se kroz njih osnaži razvoj malog i srednjeg poduzetništva,“ istakao je Vlado Prskalo, pomoćnik ministrice i Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH.

Centar poslovnih kompetencija u Žepču fokusiran je na razvoj i pružanje specijaliziranih usluga u sektorima drveta i tekstila, dok je poseban prostor ostavljen za kreativce iz IT industrije i free-lancer-e.

Advertisement

-„Ovaj Centar će razvijati vještine i kompetencije u određenim područijima, jer smo primjetili da mnoge mlade osobe koje žele razviti svoj biznis, se upravo susreću sa problemom razvoja ideje, odnosno, dođu do  faze i kada im se treba stručno objasniti kako da tu svoju ideju razviju i sa kojim institucijama da se povežu. Upravo tu vidim priliku ovog centra jer smo uspostavili partnersku mrežu, imamo dobru prekograničnu saradnju, a imamo i prve potpisnike memoranduma“, istakla je Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče.

Druga dva centra u Starim Jankovcima i Podgorici  koji su također uspostavljeni u okviru projekta competenceNET svoje usluge dijelit će sa Centrom u Žepču tako da korisnici usluga putem webinara i mobilne aplikacije imaju pristup i specijaliziranim uslugama u sektoru agrobiznisa i turizma koje su razvijene u ova dva Centra.  

Voditelj ureda za međunarodnu saradnju TINTL, Mladen Markešić je naglasio „da je veoma bitno što se u ovom projektu kroz razmjenu povezuju upravo male jedinice lokalne samouprave, koje nemaju dovoljno resursa, niti mogućnosti da se samostalno razvijaju.”

S druge strane, partner na projektu, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore, Mirza Mulešković istakao je „da je motiv ulaska u projekt trend koji pokazuje da radna snaga koja je na tržištu nema vještine koje su potrebne poslodavcima. Kreiranjem ovakvih centara nadomjestićemo taj nedostatak“

Danas je također, počelo potpisivanje Memoranduma o pristupanju prvoj „Prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje“, koje će biti nastavljeno kroz dalju implementaciju Projekta. Prvi potpisnici memoranduma su Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Vinkovaca (Republika Hrvatska), Katolički školski centar „Don BOSCO“ Žepče, Srednja mješovita škola „Žepče“, LIND – laboratorij za ispitivanje sigurnosti proizvoda u sklopu Agencije ZEDA, Univerzitet u Travniku – Fakultet za tehničke studije.

Jedan od prvih potpisnika memoranduma, direktor Centra kompetencija, dr.sc. Ivan Ambroš je naglasio važnost potpisivanja memoranduma između BiH, Hrvatske i Crne Gore, „rekavši da su ovo relativno male ekonomije koje zavise od okruženja i samo zajedničkom saradnjom između ovih regija možemo doći do zadovoljavajućih rezultata koji će u budućnosti biti potpora našem gospodarstvu.“
Nakon otvaranja Centra, otvoren je i 5. Gospodarski forum općine Žepče, koji su Žepče danas stavili u centar gospodarskih dešavanja u BiH.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal