Poveži se putem

Žepče

Završena obuka “Pokreni svoj posao” – BIP

Objavljeno

-

Razvojna agencija Žepce (RAŽ) u saradnji sa Centrom za razvoj civilnog društva u BIH je organizovala obuku za 22 polaznika iz Doboj-istoka pod nazivom “Pokreni svoj posao” koji je finasijski podržan od strane Norveške fondacije Business Innovation Programom (BIP).

Polaznici su imali priliku izraditi vlastiti poslovni plan i provjeriti opravdanost pokretanja vlastitog biznisa. Po završetku petodnevne obuke polaznici su dobili certificate i izrazili su zadovoljstvo načinom predavanja i interaktivnim pristupom kod izrade poslovnih planova.

Većina polaznika je vec imala konkretne prijedloge za poslovne planove, ali za one koji to nisu jasno definisali, urađeno je nekoliko primjera kako bi im se približile mogućnosti prepoznavanja poslovnih prilika i definisanja vlastite ideje. Predstavljene su im procedure oko pokretanja vlastitog obrta, ili preduzeća, i mogući načini finansiranja start up biznisa. Predstavljeni su mogući programi nezaposlenim licima koji se mogu ostvariti u samozapošljavanju, poljoprivrednoj proizvodnji, za podizanje novih zasada ili proširenje postojećih. Takođe, predstavljeni su načini registracije i zakonske procedure koje regulišu ovu oblast.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal